هانیه ملک راد

تصویر وکیل

هانیه ملک راد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان مدیریت ساختمان مدیران طبقه 2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144839382
    Cart