هه ژار عباسی

تصویر وکیل

هه ژار عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خ جمهوری روبری بانک ملی مرکزی پاساژ عزیزی طبقه 3 واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144405141
    Cart