هژار دنیادیده

تصویر وکیل

هژار دنیادیده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهار راه آزادی ساختمان فقرقاه طبقه هشتم واحد 82
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09120302216
    Cart