واحد عباسی

تصویر وکیل

واحد عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خ جمهوری اسلامی جنب خود کفایی ساختمان کانیا طبقه 4 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144486580
    Cart