وحید قنبری مرنه

تصویر وکیل

وحید قنبری مرنه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست ساختمان ونیز طبقه 6 واحد 24
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144475075
    Cart