وحید معظم اسلاملو

تصویر وکیل

وحید معظم اسلاملو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ دانش ساختمان الماس غرب واحد 804
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09122092873
    Cart