وهاب جعفری

تصویر وکیل

وهاب جعفری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان حسنی روبروی فروشگاه رفاه ساختمان کیا طبقه 4 واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141492683
    Cart