ویدا علیزاده آباجلو

تصویر وکیل

ویدا علیزاده آباجلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ سرداران کوچه خانبابا خان ساختمان آریا طبقه دوم واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144476122
    Cart