پرویز اساسی کواسبی

تصویر وکیل

پرویز اساسی کواسبی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست ساختمان ونیز طبقه2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144416402
    Cart