پرویز بهادری کوسجی

تصویر وکیل

پرویز بهادری کوسجی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: تخت سلیمان
آدرس: تهران خ دکتر علی شریعتی بالاتر از تقاطع ملک نبش خ کشواد پ88
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09122048359
    Cart