پرویز صفری

تصویر وکیل

پرویز صفری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ دانش 1 ساختمان الماس غرب طبقه 6 واحد 607
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141450592
    Cart