پریسا زادمهر

تصویر وکیل

پریسا زادمهر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان سه راه کاشانی نبش خیابان باکری ساختمان زمردی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141392372
    Cart