پریسا محمدی زده لو

تصویر وکیل

پریسا محمدی زده لو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه سرداران طبقه بالای بانک پارسیان طبقه 2 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141404080
    Cart