پریسا پرنیان فر

تصویر وکیل

پریسا پرنیان فر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سلماس
آدرس: خ اما م پا ئین تر از میدان فر دو سی روبروی اداره برق سا ختمان شماره 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144475804
    Cart