پریوش نجفی قطار

تصویر وکیل

پریوش نجفی قطار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی مجتمع تجاری استاد شهریار طبقه 5 واحد 510
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141880995
    Cart