چنگیز باقری

تصویر وکیل

چنگیز باقری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: اول خ کاشانی خ دانش 1 (کشتگر) مجتمع الماس غرب طبقه 5 واحد 504
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144626110
    Cart