کامران احمدزاده

تصویر وکیل

کامران احمدزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان بهار طبقه 5 واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141872488
    Cart