کامران افشین جاریحان

تصویر وکیل

کامران افشین جاریحان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش 1 مجتمع الماس غرب طبقه 5 واحد 509
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144462474
    Cart