کریم تیموری وطن دوست

تصویر وکیل

کریم تیموری وطن دوست

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان خیام جنوبی پایین تر از چهارراه دانش مجتمع تیموری طبقه 2 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141414405
    Cart