کریم جلالی

تصویر وکیل

کریم جلالی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ استادان نبش کوچه 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144407996
    Cart