کریم فرهادی

تصویر وکیل

کریم فرهادی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه چهارم واحد 407
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144418681
    Cart