کریم قره اوغلانی

تصویر وکیل

کریم قره اوغلانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ مافی (دستغیب ) روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143452581
    سبد خرید