کیهان صمدی قوشچی

تصویر وکیل

کیهان صمدی قوشچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی ساختمان بهار طبقه 5 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144417456
    Cart