کیوان حمزه زاده دیدانی

تصویر وکیل

کیوان حمزه زاده دیدانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ والفجر روبروی صدا و سیما نبش کوچه 5 ساختمان رایان طبقه 7 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141468242
    Cart