یاسر احمد آبادی

تصویر وکیل

یاسر احمد آبادی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان برق نرسیده به تقاطع ذاکر روبروی سازمان بورس منطقه ای برج جمال طبقه 4 واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143868307
    سبد خرید