یاسر اسدی

تصویر وکیل

یاسر اسدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خ امام کوچه خسروی طبقه فوقانی مطب دکتر یاسمن
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143477847
    Cart