یاسر رجبی

تصویر وکیل

یاسر رجبی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امینی نبش کوی 5 طبقه 6 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143889350
    Cart