یاسر صفری

تصویر وکیل

یاسر صفری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان حسنی جنب رستوران سران و بانک تجارت ساختمان کیا طبقه سوم واحد 12
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09129497662
    Cart