یاسین قلیزاده حاجی اباد

تصویر وکیل

یاسین قلیزاده حاجی اباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان سردران 1 روبروی کوچه باباخان طبقه فوقانی بانک رفاه طبقه سوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148187145
    Cart