یاشار نجفی

تصویر وکیل

یاشار نجفی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی مجتمع آسمان - طبقه 3 واحد 303
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141495209
    Cart