یعقوب رضا زاد

تصویر وکیل

یعقوب رضا زاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ باکری فلکه خیام ساختمان اداری تجاری آذربایجان طبقه 4 واحد 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143461739
    Cart