یعقوب زیرک قولنجی

تصویر وکیل

یعقوب زیرک قولنجی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام ساختمان آذربایجان طبقه 3 واحد 17
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141495303
    Cart