یعقوب عبدالهی

تصویر وکیل

یعقوب عبدالهی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی.کوچه 5 ساختمان جردن واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143480480
    Cart