یلدا شهداد

تصویر وکیل

یلدا شهداد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: فلکه خیام مجتمع اذربایجان طبقه 4 واحد 19
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143654414
    Cart