یوسف اصغر نژاد

تصویر وکیل

یوسف اصغر نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه مخابرات برج جواهر طبقه چهارم واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144461708
    Cart