یوسف حنیفه زاده زنگنه

تصویر وکیل

یوسف حنیفه زاده زنگنه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کشتگر (دانش) ساختمان الماس غرب طبقه 5 واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143460591
    Cart