یوسف علیالی

تصویر وکیل

یوسف علیالی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خیابان صلاح الدین ایوبی غربی جنب داروخانه دکتر فیضی زاده ساختمان خمایزی طبقه 5 واحد 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141421274
    Cart