یوسف لاله

تصویر وکیل

یوسف لاله

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان - اسلام آباد خ سردار عزیز خان مکری کوچه کاوان 1 جنب مسجد امام غزالی کوچه کاوان 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148434945
    Cart