یونس نصری فرد

تصویر وکیل

یونس نصری فرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه تقاطع مادر بلوار فرهنگیان (قهوه قاباغی) روبروی ساختمان مجتمع موبایل طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149776271
    Cart